تبلیغات
یادگاری های من - سری بیست و پنجم خاطرات دانشگاه

سری بیست و پنجم خاطرات دانشگاه

آیا من تقلب میکنم؟؟؟؟؟

بلی!!!!!خخخخخخ البته توی دبیرستان بچه‌ مثبت بودم چون می گفتم ممکنه روی نتایج کنکور موثر باشه نمراتمون،اما الان دیگه خلاص شدم تقلب میکنم ....for exampleهمین امروز خخخخخخ امتحان ویروس داشتم ساعت هشت ازاینطرف ب دوستم هانیه میرسوندم و ازاونطرف خودم از شاگرد اولمون تقلب دریافت میکردم البته دوتا سوال ازش پرسیدم،استاد دوم ک سوال هاشو توزیع کردن خواستم ازش سومین تقلب رو هم بپرسم ک مراقب فهمید و گفت شما دو نفر حواستون ب برگه های خودتون باشه خخخخخخ

اما خب امتحان تفسیر چون با ترم بالایی ها برداشته بودم و ساعت ده داشتمش ،نمیتونستم تقلب کنم کسیو دوروبرم میشناختم ک راحت باشم باهش ...

تازههههه امتحان باکتری حذفیمون هم تا برگشتم ب پشت سری م بگم سوال شیییشششش یهو دیدم مراقب پشت سرمون اون آخر سالن نشسته...و اومد بازم گفت شما دونفر حواستون باشه خخخخخخ

میدونید آخه کلاسای ما پله میخوره وسطش و شیب ب سمت پایین داره ینی وسطش با پله میره پایین تا ب تریبونو میز استاد برسه،وقتی ازمون امتحان میگیرن صندلی هارو برعکس میچینند تا خودشون راحت تسلط داشته باشن[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 01:28 ب.ظ ] [ joodi ... ]